top of page

Ostutingimused

Veebipoe bydeisy.com (edaspidi Veebipood) omanik on & Balance OÜ (registrikood 16371615), asukohaga L. Koidula 11-5 10125 Tallinn. 
Müügitingimused kehtivad veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde, veebipoe valuutaks on euro. Teave kauba kohta on esitatud veebipoes vahetult kauba juures.

Teenuse kirjeldus
& Balance OÜ pakub tooteid, milleks on treeningtunnid ja kursused praktiseerijatele, harrastajatele ja õpetajatele online’is (edaspidi Tooted). Tooted on ettesalvestatud ülekandes videod. Tooted on tarbitavad 90 päeva jooksul pärast teenuse eest tasumist, kui toote juurde ei ole märgitud teisiti. Tooted on kättesaadavad pärast makse laekumist. Tooted ei ole tagastatavad. Ostetud tooted ei ole  lubatud jagamiseks kolmendatele osapooltele.  Iga ostja vastutab osaledes oma tervisliku seisundi eest ise.
Iga ettesalvestatud Toodet on võimalik ühekordse juurdepääsuga vaadata 90 päeva. Aeg algab sellest, kui soetad endale juurdepääsu. Sisse-välja logimine on selle aja jooksul võimalik.

Tellimuse vormistamine
Toodete tellimiseks valige sobiv toode ja vajuge nupule “Lisa ostukorvi”. Ostukorvi sisu on nähtav kui liigute hiirega selle peale. Kui tooted on valitud, sisenege ostukorvi lehele, vajutades paremal üleval olevat nuppu “Ostukorv”. Ostukorvi lehel on näha valitud toode. Siin saab vajadusel eemaldada toode ostukorvist. Lisaks on võimalus kasutada ka allahindluskoodi, kui see on olemas. Kui kaup on valitud, sisenege tellimuse vormistamise lehele, vajutades nuppu „Mine maksma“. Tellimust vormistades täitke aadressväljad, valige sobiv makseviis. Vajutades „Esita tellimus“ viiakse Teid valitud panga lehele ning peale tellimuse eest tasumist vajutage kindlasti „Tagasi kaupmehe juurde“. Juhul, kui Teie tellimuse esitamine mingitel põhjustel katkeb, suunatakse Teid tagasi eeltäidetud ostukorvi.
Kauba ostu-müügileping loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Ostja poolt ja tellimuse kinnituse saamist Müüja poolt. Tellimuse kinnitus saadetakse e-postiga.
Veebipoes sooritatud ostud on lõplikud. Ostetud teenused või tooted ei ole tagastatavad. Seega enne ostu sooritamist ning toodete ja teenuste eest maksmist veendu alati, et ostukorvi lisatud teenused ja tooted on õiged. Ostetud tooted ei ole  lubatud jagamiseks kolmendatele osapooltele.


Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo ning veebipoe tingimused

1. Üldsätted
1.1.Veebipoe bydeisy.com online keskkond on & Balance OÜ (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja) poolt loodud veebiplatvorm, mille vahendusel toimub teenuste ja toodete müük Teenuse kasutajale (Teenuse osutaja ja Teenuse kasutaja nimetatud edaspidi ka eraldi Pool või koos Pooled).
1.2.Teenuse kasutaja poolt veebipoes ostu sooritamisega sõlmivad Teenuse osutaja ja Teenuse kasutaja lepingu (edaspidi nimetatud Lepingu) käesolevates sätetes toodud tingimustel.
1.3.Poolte vahelise suhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.
1.4.Teenuse osutajal on õigus ette teatamata teha pakutavates teenustes ja toodetes muudatusi.
1.5.Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt ning ette teatamata muuta Lepingu tingimusi.

2. Teenused ja tooted
2.1.Veebipoes pakutavaid teenuseid ja tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.
2.2.Teenusteks ja toodeteks käesolevate tingimuste mõistes on online joogatunnid ja kursused. Teenuse osutajal on õigus müüdavate teenuste ja toodete hulka suurendada ja vähendada omal äranägemisel. Ostetud tooted ei ole  lubatud jagamiseks kolmendatele osapooltele.
2.3.Teenuste ja toodete esitamine Teenuse osutaja poolt ning vaatamine ja kasutamine Teenuse kasutaja poolt toimub Teenuse osutaja veebiplatvormil.
2.4.Iga ettesalvestatud teenust või toodet on Teenuse kasutajal võimalik ühekordse juurdepääsuga vaadata 90 päeva, alates teenuse või toote eest tasumisest.
2.5.Teenuse osutajal on õigus täpsustada või muuta toodete või teenuste kasutamist ja kasutamiseks juurdepääsu tagamise tingimusi ning kalduda kõrvale käesolevas peatükis sätestatud tingimustest juhul, kui iga vastava toote või teenuse juurde on veebipoes tehtud sellekohane viide või juhul kui veebipoes on toote või teenuse juures eraldiseisvalt sätestatud vastav kasutamise tähtaeg ja kord.

3. Ostu sooritamine
3.1.Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed, kinnitama Lepinguga tutvumist ja nõustumist ning tasub ostu eest pangalingi või krediitkaardimakse vahendusel.
3.2.Tellimuse vormistamisel kohustub Teenuse kasutaja tagama, et tellimuse vormistamisel sisestatud andmed on tõesed ning võimaldavad Teenuse osutajal tellimust täita. Teenus osutaja ei vastuta ebaõigete andmete sisestamisest tulenevast tellimuse mittetäitmise vms tagajärgede eest.
3.3.Teenuse kasutajale võimaldatakse juurdepääs teenustele ja toodetele hetkel, kui tellimus on esitatud, Teenuse kasutaja on teenuse ja/või toodete eest tasunud.
3.4.Ostu sooritamisega ning toote või teenuse eest tasumisega loetakse Poolte vahel Leping sõlmituks.
3.5.Ostu sooritamise järgselt algab automaatselt teenuse või toote kasutamise aeg vastavalt toote või teenuse juures märgitule.
3.6. Makseid vahendab Maksekeskus AS.

4. Hinnastamine
4.1.Teenuse ja toodete hinnad on välja toodud vastavate teenuste ja toodete juures.
4.2.Teenuse osutajal on õigus teenuste ja toodete hindu ühepoolselt ning ette teatamata muuta. Teenuse osutaja poolt sisse viidud hinna muudatused ei puuduta hinna muudatustele eelnevalt sooritatud oste.

 5. Vastutus
 5.1.Teenuse ostuajal lasub vastutus Teenuse kasutaja ees teenuse või toote hinna määras. Teenuse osutaja ei vastuta teenuse või toodete poolt tekitatud kahjude, sh vara kahjustamise, käibe ja/või kasumi kaotamise ja/või vähenemise eest.
5.2.Veebipoes müüdavate teenuste ja toodete intellektuaalne omand kuulub Teenuse osutajale või on antud teenuse osutajale kasutada asjakohest lepingute ja/või litsentside alusel.
5.3.Teenuse kasutaja kohustub kasutama veebipoes pakutavaid teenuseid üksnes isiklikes huvides. Teenuse kasutaja kohustub mitte tegema veebipoes müüdavatest teenustest/toodetest/eelsalvestatud videodest salvestusi ega koopiaid. Teenuse kasutaja kohustub mitte jagama veebipoes müüdavatest teenustest/toodetest/eelsalvestatud videotest  ebaseaduslikult tehtud salvestusi ega koopiaid 3. isikutega, ei tasuta ega tulu teenimise eesmärgil.
5.4.Teenuse kasutaja vastutab kõikide teenuste või toodete kasutamiseks vajalike seadmete ja tarkvara andmesüsteemide olemasolu, hoolduse, uuendamise ning korrashoidmisega seotud kulutuste eest.
5.5.Teenuse osutaja ei vastuta, kui Teenuse kasutajal ei kasuta teenust või toodet / Teenuse kasutajal ei ole võimalik teenust või toodet kasutada Teenuse kasutajast tulenevatel tehnilistel põhjustel, sh, aga mitte ainult juhul, kui Teenuse kasutajal ei ole teenuste ja toodete kasutamiseks vajalikku tehnilist võimekust, sh seadmed ja tarkvara ei ole hooldatud, uuendatud või muul põhjusel ei ole sobivad teenuste ja toodete kasutamiseks.
5.6.Teenuse kasutaja vastutab täies ulatuses kahjude eest, mis tulenevad Lepingu tingimuste või Eesti Vabariigi õigusaktide rikkumisest Teenuse osutajale.
5.7.Pooled võivad kohustuse rikkumise korral kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
5.8.Pool ei või tugineda kohustuse rikkumisele teise Poole poolt ega kasutada õiguskaitsevahendeid, sh, aga mitte ainult Lepingust taganemise või ülesütlemise õigust, juhul kui rikkumise põhjustas tema enda tegu või tegevusetus või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille riisikot ta kannab.
5.9.Teenuse kasutaja vastutab osaledes oma tervisliku seisundi ja heaolu eest ise.

6. Toodete ja teenuste tagastamine
6.1.Kõik Teenuse osutaja ja Teenuse kasutaja vahelised tehingud on lõplikud. Ostetud tooted ei ole  lubatud jagamiseks kolmendatele osapooltele.
6.2.Teenuse kasutaja poolt soetatud tooted ja teenused ei ole pärast tehingu sõlmimist tagastatavad.
6.3.Teenuse kasutaja ostu sooritamise ja/või käesoleva Lepingu sõlmimisega kinnitab, et Teenuse kasutaja annab nõusoleku enda taganemise õiguse. Teenuse kasutaja kinnitab, et juhul kui Teenus osutaja enda Lepingust tulenevad kohustused täidab, kaotab Teenuse kasutaja Teenuse osutaja poolsel Lepingu täitmisel oma taganemisõiguse.

 7. Vaidluste lahendamine
7.1.Lepingust tulenevad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel ning kokkuleppe mittesaavutamisel lahendavad pooled erimeelsused Harju Maakohtus.

8. Kasutustingimuste ja Lepinguga nõustumine
8.1.Lepingus toodud tingimustega tutvumine ja nõustumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
8.2.Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõustun tingimustega“ Teenuse kasutaja kinnitab, et on tutvunud, saanud aru ning nõustunud Lepingus toodud tingimustega.

bottom of page